Toelatingsvoorwaarden

Eerste jaar A

De leerlingen moeten geslaagd zijn in het lager onderwijs en beschikken over een getuigschrift.

Tweede jaar

Leerlingen die een oriënteringsattest A behaalden in het 1ste jaar  kunnen overgaan naar het 2de jaar. Indien een leerling uitgesloten werd voor een of meerdere basisopties, kunnen ze overgaan naar het tweede jaar, maar is er een beperktere keuze in de basisopties.

Derde, vierde, vijfde en zesde jaar

Om tot een hoger jaar te worden toegelaten, moeten de leerlingen in het voorgaande jaar een oriënteringsattest A (geslaagd) of B (geslaagd met clausulering) behaald hebben.

Atheneum Mortsel