Schoolstructuur

Eerste jaar

De leerlingen moeten geslaagd zijn in het lager onderwijs.
Bijzondere gevallen kunnen besproken worden met de directie. Ze worden dan voorgelegd aan de toelatingsklassenraad, die begin september vergadert.

Tweede jaar

Alleen leerlingen die een oriënteringsattest A van het 1ste jaar hebben, worden aanvaard. In bijzondere gevallen kan de toelatingsklassenraad de overgang naar het 2de jaar goedkeuren.

Derde, vierde, vijfde en zesde jaar

Om tot het derde jaar te worden toegelaten, moeten de leerlingen in het tweede jaar een oriënteringsattest A (geslaagd) of B (geclausuleerd) behaald hebben. Bijzondere gevallen kunnen besproken worden met de directie. Ze worden dan voorgelegd aan de toelatingsklassenraad, die begin september vergadert.

Atheneum Mortsel