Begeleiding

Leerlingbegeleiding

 • Kelly Van de Venne in lok. 46/2
 • Johan de Meyer in lok. 47

Leerlingbegeleiding omvat 3 luiken:

 • Studiebegeleiding: evaluatie van resultaten en studie-inzet, studiemethodebegeleiding, studietips, examenplanning enz…
 • Socio-emotionele begeleiding: sommige leerlingen hebben het al eens moeilijk thuis of op school. De leerlingbegeleiding biedt een luisterend oor en verwijst door naar CLB indien nodig.
 • Studiekeuzebegeleiding: in de loop van het schooljaar onderneemt de school verschillende activiteiten om leerlingen te ondersteunen in hun studiekeuzeproces.  Er is ook een infosessie rond studiekeuze door het CLB.  Daarnaast kunnen zij steeds terecht bij de leerlingbegeleiding voor een individueel gesprek en advies. Voor de laatstejaars stippelen wij een uitgebreid parcours uit om hen te begeleiden in hun studiekeuze naar het hoger onderwijs.

Leerbegeleiding

We zorgen ervoor dat onze leerlingen met zo veel mogelijk troeven in het hoger onderwijs of het latere beroepsleven kunnen starten.
Daarom besteden wij veel aandacht aan:

 • Leren leren: in de eerste graad wordt er zowel in de vakken als in de flexitijd aandacht besteed aan ‘leren leren’. Zo krijgen de leerlingen studietips aangereikt, wordt er gewerkt rond planning. In de tweede graad verschuift de aandacht meer naar zelfstandig plannen en studeren om in de derde graad zelfgestuurd aan de slag te kunnen gaan.
 • Remediëring: leerlingen die om uiteenlopende redenen nood hebben aan extra oefeningen, een woordje uitleg… kunnen hiervoor bij hun vakleerkracht terecht.
 • Avondstudie: op maandag, dinsdag en donderdag kunnen leerlingen op school terecht in de mediaruimte om in alle rust en stilte te studeren of huiswerk te maken.

Centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met het CLB van het GO!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

U kan ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB te;

 • Mortsel:
  Telefoonnummer: 03/449.11.14
  Adres: Molenlei 6, 2640 Mortsel
 • Lier:
  Telefoonnummer: 03/480.17.81
  Adres: Predikherenlaan 18, 2500 Lier

Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag 8.30u. tot 12u. en 13u. tot 16.30u.
Op onze school voorziet het CLB permanenties op wekelijkse basis. Het CLB werkt vraaggestuurd en staat open voor vragen van leerlingen, ouders en de school. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Het werkt gratis en discreet. Het CLB kan ingaan op een vraag na toestemming van de ouders als de leerling jonger is dan 12 jaar, of na toestemming van de leerling zelf als deze ouder is dan 12 jaar.
Het begeleidingsteam bestaat uit een arts, psycholoog, maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Men werkt rond 4 domeinen: leren en studeren, de onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg.

School kinderen Mortsel