Begeleiding

Leerlingbegeleiding

  • 1ste graad: Kelly Van de Venne  in lok. 46/2
  • 2de graad: Tine Van Roy in lok. 46/1
  • 3de graad: Sven Cooremans in lok. 47

Leerlingbegeleiding omvat 3 luiken:

  • Studiebegeleiding: evaluatie van resultaten en studie-inzet, studiemethodebegeleiding, studietips, examenplanning enz…
  • Socio-emotionele begeleiding: sommige leerlingen hebben het al eens moeilijk thuis of op school. De leerlingbegeleiding biedt een luisterend oor en verwijst door naar CLB indien nodig.
  • Studiekeuzebegeleiding: in de loop van het schooljaar organiseert de school een studiekeuzebeurs voor de leerlingen van 2 en 4.  Er is ook een infosessie rond studiekeuze door het CLB.  Zij kunnen ook terecht bij de leerlingbegeleiding voor een individueel gesprek en advies. Voor de laatstejaars stippelen wij een uitgebreid parcours uit om hen te begeleiden in hun studiekeuze naar het hoger onderwijs.

Leervaardigheid

We zorgen ervoor dat onze leerlingen met zo veel mogelijk troeven in het hoger onderwijs of het latere beroepsleven kunnen starten.
Daarom besteden wij veel aandacht aan:

  • SOS-leren: Soms blijkt een leerling baat te hebben bij een korte, intensieve extra begeleiding. Wij bieden deze aan onder de vorm van SOS-leren. Een leerling wordt dan uitgenodigd om enkele malen, gedurende een drietal weken, na schooltijd in een groepje van maximaal 4 leerlingen zijn of haar studiehouding onder de loep te nemen en waar nodig bij te sturen (bv. een goede planning opstellen, juiste schema’s maken, …). Er wordt gewerkt aan algemene studiemethodieken, vakspecifieke inhouden komen niet aan bod.
  • Studiemethodebegeleiding (SMB): Wanneer we merken dat een leerling ondanks al de voorziene lessen er toch niet in slaagt om de juiste studiemethode te hanteren, kan extra begeleiding voorzien worden.
  • Leren kiezen: Er is een traject studiekeuzebegeleiding van het eerste tot het zesde jaar. Zelfreflectie volgt na elk rapport.
  • Moderne leermiddelen: Smartboard en Smartschool bv. worden bij meerdere vakken gebruikt.

Centrum voor leerlingbegeleiding

Onze school werkt samen met het CLB van het GO!Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap te Lier.
Centrum voor leerlingbegeleiding, Berlaarsestraat 29, 2500 Lier, t 03 480 68 10, info@goclb.be, www.goclblier.be
Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag 8.30u. tot 12u. en 13u. tot 16.30u.
Op onze school voorziet het CLB permanenties op wekelijkse basis. Het CLB werkt vraaggestuurd en staat open voor vragen van leerlingen, ouders en de school. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Het werkt gratis en discreet. Het CLB kan ingaan op een vraag na toestemming van de ouders als de leerling jonger is dan 12 jaar, of na toestemming van de leerling zelf als deze ouder is dan 12 jaar.
Het begeleidingsteam bestaat uit een arts, psycholoog, maatschappelijk werker en een verpleegkundige. Men werkt rond 4 domeinen: leren en studeren, de onderwijsloopbaan, psychisch en sociaal functioneren, preventieve gezondheidszorg.

School kinderen Mortsel